နေ့လယ်စာထမင်းဗူး

ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအားလုံး
 • Lunch Box 0.72L(S) L-1388

  Lunch Box 0.72L (S) L-1388

  LONGSTAR ပလတ်စတစ်နေ့လည်စာသေတ္တာကိုအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာအဆင့်အတန်းမီပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးကျန်းမာရေးနှင့်လည်းသန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။ ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း
 • Lunch Box 1L(L) L-1387

  Lunch Box 1L (L) L-1387

  LONGSTAR ပလတ်စတစ်နေ့လည်စာသေတ္တာကိုအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာအဆင့်အတန်းမီပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးကျန်းမာရေးနှင့်လည်းသန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းကိုအစားအစာသိုလှောင်ရန်နေရာနှစ်ခုခွဲထားသည်၊ သီးခြားသုံးခြင်းသည်ကွဲပြားသောအစားအစာအတွက်ပိုကောင်းသည်။ မြင့်မားသောစွမ်းရည်နှင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း
 • Lunch Box 0.65L(M) L-1386

  Lunch Box 0.65L (M) L-1386 ဖြစ်သည်

  LONGSTAR ပလတ်စတစ်နေ့လည်စာသေတ္တာကိုအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာအဆင့်အတန်းမီပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးကျန်းမာရေးနှင့်လည်းသန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းကိုအစားအစာသိုလှောင်ရန်နေရာနှစ်ခုခွဲထားသည်၊ သီးခြားသုံးခြင်းသည်ကွဲပြားသောအစားအစာအတွက်ပိုကောင်းသည်။ ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း
 • Lunch Box 0.4L(S) L-1385

  Lunch Box 0.4L (S) L-1385 ဖြစ်သည်

  LONGSTAR ပလတ်စတစ်နေ့လည်စာသေတ္တာကိုအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာအဆင့်အတန်းမီပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးကျန်းမာရေးနှင့်လည်းသန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းကိုအစားအစာသိုလှောင်ရန်နေရာနှစ်ခုခွဲထားသည်၊ သီးခြားသုံးခြင်းသည်ကွဲပြားသောအစားအစာအတွက်ပိုကောင်းသည်။ ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း
 • Lunch Box 1L(L) L-1383

  Lunch Box 1L (L) L-1383

  LONGSTAR ပလတ်စတစ်နေ့လည်စာသေတ္တာကိုအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာအဆင့်အတန်းမီပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးကျန်းမာရေးနှင့်လည်းသန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။ မြင့်မားသောစွမ်းရည်နှင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအစားအစာသိုလှောင်ရန်နေရာနှစ်ခုခွဲထားသည်၊ သီးခြားသုံးခြင်းသည်ကွဲပြားသောအစားအစာအတွက်ပိုကောင်းသည်။ ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း
 • Lunch Box 0.62L(M) L-1382

  Lunch Box 0.62L (M) L-1382 ဖြစ်သည်

  LONGSTAR ပလတ်စတစ်နေ့လည်စာသေတ္တာကိုအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာအဆင့်အတန်းမီပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးကျန်းမာရေးနှင့်လည်းသန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းကိုအစားအစာသိုလှောင်ရန်နေရာနှစ်ခုခွဲထားသည်၊ သီးခြားသုံးခြင်းသည်ကွဲပြားသောအစားအစာအတွက်ပိုကောင်းသည်။ ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း
 • Lunch Box 0.35L(S) L-1381

  Lunch Box 0.35L (S) L-1381

  LONGSTAR ပလတ်စတစ်နေ့လည်စာသေတ္တာကိုအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာအဆင့်အတန်းမီပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးကျန်းမာရေးနှင့်လည်းသန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းကိုအစားအစာသိုလှောင်ရန်နေရာနှစ်ခုခွဲထားသည်၊ သီးခြားသုံးခြင်းသည်ကွဲပြားသောအစားအစာအတွက်ပိုကောင်းသည်။ ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း
 • Lunch Boxes L-1380

  Lunch Boxes L-1380 ဖြစ်သည်

  LONGSTAR ပလတ်စတစ်နေ့လည်စာသေတ္တာကိုအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာအဆင့်အတန်းမီပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးကျန်းမာရေးနှင့်လည်းသန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။ သေတ္တာနှစ်လွှာပါ ၀ င်သောကြောင့်သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း
 • Three Layer Lunch Boxes L-1391

  သုံးလွှာနေ့လည်စာသေတ္တာ L-1391

  LONGSTAR ပလတ်စတစ်သုံးလွှာထမင်းထုပ်သေတ္တာများကိုအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာအဆင့်အတန်းမီပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသဖြင့်၎င်းသည်အန္တရာယ်ကင်းပြီးကျန်းမာရေးနှင့်လည်းသန့်ရှင်းရလွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲအလုပ်သမားများအတွက်အထူးသင့်တော်သောကွဲပြားသောအစားအစာကွန်တိန်နာအတွက်သုံးနိုင်သည်။
 • Lunch Boxes L-1379

  Lunch Boxes L-1379

  LONGSTAR ပလတ်စတစ်နေ့လည်စာသေတ္တာကိုအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာအဆင့်အတန်းမီပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးကျန်းမာရေးနှင့်လည်းသန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။ သေတ္တာနှစ်လွှာပါ ၀ င်သောကြောင့်သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း
 • Two Layer Lunch Boxes L-1390

  နှစ်လွှာထမင်းထုပ်သေတ္တာ L-1390

  LONGSTAR ပလတ်စတစ်သုံးလွှာထမင်းထုပ်သေတ္တာများကိုအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာအဆင့်အတန်းမီပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသဖြင့်၎င်းသည်အန္တရာယ်ကင်းပြီးကျန်းမာရေးနှင့်လည်းသန့်ရှင်းရလွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲအလုပ်သမားများအတွက်အထူးသင့်တော်သောကွဲပြားသောအစားအစာကွန်တိန်နာအတွက်သုံးနိုင်သည်။
 • Lunch Box 1.2L(L) L-1389

  Lunch Box 1.2L (L) L-1389

  LONGSTAR ပလတ်စတစ်နေ့လည်စာသေတ္တာကိုအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာအဆင့်အတန်းမီပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးကျန်းမာရေးနှင့်လည်းသန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။ စွမ်းရည်မြင့်မားပြီးပေါက်ကြားခြင်းမရှိဘဲသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
1234 နောက်> >> စာမျက်နှာ ၁/၄